Woonkracht102021-01-02T11:20:07+00:00

Meer grip op de organisatie en haar processen door de implementatie van een modern data platform op basis van Microsoft technologie met eigen medewerkers.

Meer grip op de organisatie en haar processen door de implementatie van een modern data platform op basis van Microsoft technologie met eigen medewerkers.

Woonkracht10

Het verhuren van ruim 11.000 woningen vergt een gestroomlijnd proces. Om dit proces zo optimaal mogelijk in te richten is inzicht vereist in de informatiestromen die hier parallel aanlopen. De implementatie van een data platform zorgde voor nieuwe inzichten om het proces te optimaliseren mede door de nieuwe mogelijkheden om gegevens uit verschillende applicaties met elkaar te combineren. De nieuwe inzichten die zijn ontstaan kunnen worden gebruikt om kostenbesparingen te identificeren, processtappen te versnellen en de huurdertevredenheid naar een nog hoger niveau te tillen.

Woonkracht10

Het verhuren van ruim 11.000 woningen vergt een gestroomlijnd proces. Om dit proces zo optimaal mogelijk in te richten is inzicht vereist in de informatiestromen die hier parallel aanlopen. De implementatie van een data platform zorgde voor nieuwe inzichten om het proces te optimaliseren mede door de nieuwe mogelijkheden om gegevens uit verschillende applicaties met elkaar te combineren. De nieuwe inzichten die zijn ontstaan kunnen worden gebruikt om kostenbesparingen te identificeren, processtappen te versnellen en de huurdertevredenheid naar een nog hoger niveau te tillen.

Eigen medewerkers

Om duidelijk te krijgen waar Woonkracht10 stond op het gebied van Data & Analytics is in eerste instantie een volwassenheidsscan uitgevoerd met een nulmeting op 7 verschillende deelgebieden. Belangrijke conclusie van deze nulmeting was dat Woonkracht10 de implementatie van het nieuwe data platform grotendeels met eigen medewerkers kon realiseren. Nu een aantal maanden verder is het prachtig om te zien welke resultaten het team geboekt heeft en hoe ieder teamlid zichzelf heeft ontwikkeld. Door de inzet van eigen medewerkers blijft de kennis intern geborgd en is het in beheer nemen van de oplossing relatief gemakkelijk.

Eigen medewerkers

Om duidelijk te krijgen waar Woonkracht10 stond op het gebied van Data & Analytics is in eerste instantie een volwassenheidsscan uitgevoerd met een nulmeting op 7 verschillende deelgebieden. Belangrijke conclusie van deze nulmeting was dat Woonkracht10 de implementatie van het nieuwe data platform grotendeels met eigen medewerkers kon realiseren. Nu een aantal maanden verder is het prachtig om te zien welke resultaten het team geboekt heeft en hoe ieder teamlid zichzelf heeft ontwikkeld. Door de inzet van eigen medewerkers blijft de kennis intern geborgd en is het in beheer nemen van de oplossing relatief gemakkelijk.

“Ik werk nu een aantal maanden met Wouter en dat bevalt mij enorm goed. Wouter combineert zijn kennis van hoe bedrijven werken met coaching op mij als persoon. Dat helpt mij enerzijds mijn rol binnen Crossphase beter uit te voeren en vorm te geven, anderzijds helpt hij mij inzien waarin ik als persoon en als leider kan groeien. De meeste bedrijven of coaches focussen op één van de twee en Wouter combineert juist deze wat het voor mij uniek en waardevol maakt.”

Koen van der Meer, Manager Operations

Microsoft Data Platform

Voor een organisatie met de omvang van Woonkracht10 is gekozen voor een middelgrote oplossing bestaande uit een Azure Data Lake in combinatie met Microsoft Power BI. Door slim gebruik te maken van Power BI dataflows en – datasets zijn de projectleden in staat om in mum van tijd nieuwe rapportages op te leveren, waarmee het managementteam, de proceseigenaren en teamleiders de organisatie efficiënter en effectiever aan kunnen sturen. De laagdrempeligheid van Power BI dataflows en – datasets maakt het mogelijk om in de toekomst de oplossing vanuit het interne BI-team uit te breiden.

t

Microsoft Data Platform

Voor een organisatie met de omvang van Woonkracht10 is gekozen voor een middelgrote oplossing bestaande uit een Azure Data Lake in combinatie met Microsoft Power BI. Door slim gebruik te maken van Power BI dataflows en – datasets zijn de projectleden in staat om in mum van tijd nieuwe rapportages op te leveren, waarmee het managementteam, de proceseigenaren en teamleiders de organisatie efficiënter en effectiever aan kunnen sturen. De laagdrempeligheid van Power BI dataflows en – datasets maakt het mogelijk om in de toekomst de oplossing vanuit het interne BI-team uit te breiden.

Mijn rol

Binnen dit project acteer ik in een verbindende rol tussen het ontwikkelteam, de architect, de stakeholders en MT/bestuur. Vanuit deze rol geef ik leiding aan interne sessies voor het afstemmen van de prioriteiten en de planning, de samenwerking met een andere wooncorporatie, interne workshops en trainingen. Vanuit deze verbindende rol weet ik goed de behoefte van de organisatie en de mogelijkheden van het ontwikkelteam optimaal samen te brengen. Daarnaast begeleid ik de teamleden in hun ontwikkeling, zodat zij de organisatie steeds beter kunnen bedienen. Met een persoonlijke aanpak probeer ik zodoende mens en technologie samen te brengen in de transitie naar de datagedreven wooncorporatie.

Mijn rol

Binnen dit project acteer ik in een verbindende rol tussen het ontwikkelteam, de architect, de stakeholders en MT/bestuur. Vanuit deze rol geef ik leiding aan interne sessies voor het afstemmen van de prioriteiten en de planning, de samenwerking met een andere wooncorporatie, interne workshops en trainingen. Vanuit deze verbindende rol weet ik goed de behoefte van de organisatie en de mogelijkheden van het ontwikkelteam optimaal samen te brengen. Daarnaast begeleid ik de teamleden in hun ontwikkeling, zodat zij de organisatie steeds beter kunnen bedienen. Met een persoonlijke aanpak probeer ik zodoende mens en technologie samen te brengen in de transitie naar de datagedreven wooncorporatie.

Artikelen

Artikelen

Go to Top