Maak je stip niet te concreet

Bij je eerste marathon heb je een duidelijk einddoel. Je omschrijft dit doel abstract als “het lopen van de marathon” en niet concreet als “het lopen van ruim 42 kilometer“. Als je gaat trainen daarentegen ga je wel ineens praten in kilometers “Morgen ga ik 25 kilometer lopen“.

In de praktijk zie ik bedrijven worstelen met het formuleren van een stip aan de horizon. Het probleem is mijns inziens dat de focus veelal ligt op het formuleren van concrete doelstellingen, bijvoorbeeld de omzet of het aantal klanten. Deze concrete doelstellingen passen wel bij de weg náár de stip aan de horizon, maar zijn niet het inspirerende doel waar medewerkers in willen geloven. Net zo goed als dat je wilt geloven een marathon te kunnen lopen i.p.v. ruim 42 kilometer.

Ik denk dat medewerkers voor de lange termijn een abstract doel nodig hebben. Een doel dat weerspiegelt waar het bedrijf zich heen beweegt zonder exact te weten hoe daar te komen. Voor de korte termijn formuleer je de doelstellingen wel concreet, zodat je daadwerkelijk zaken realiseert ten gunste van het abstracte doel. Doelstellingen formuleren per kwartaal is wat mij betreft een ideale tijdspanne. Zo zorg je ervoor dat je telkens een paar kilometer langer weet te rennen om uiteindelijk de marathon op je naam te schrijven.

Andere interessante artikelen

Maak je stip niet te concreet

Bij je eerste marathon heb je een duidelijk einddoel. Je omschrijft dit doel abstract als “het lopen van de marathon” en niet concreet als “het lopen van ruim 42 kilometer“. Als je gaat trainen daarentegen ga je wel ineens praten in kilometers “Morgen ga ik 25 kilometer lopen“.

In de praktijk zie ik bedrijven worstelen met het formuleren van een stip aan de horizon. Het probleem is mijns inziens dat de focus veelal ligt op het formuleren van concrete doelstellingen, bijvoorbeeld de omzet of het aantal klanten. Deze concrete doelstellingen passen wel bij de weg náár de stip aan de horizon, maar zijn niet het inspirerende doel waar medewerkers in willen geloven. Net zo goed als dat je wilt geloven een marathon te kunnen lopen i.p.v. ruim 42 kilometer.

Ik denk dat medewerkers voor de lange termijn een abstract doel nodig hebben. Een doel dat weerspiegelt waar het bedrijf zich heen beweegt zonder exact te weten hoe daar te komen. Voor de korte termijn formuleer je de doelstellingen wel concreet, zodat je daadwerkelijk zaken realiseert ten gunste van het abstracte doel. Doelstellingen formuleren per kwartaal is wat mij betreft een ideale tijdspanne. Zo zorg je ervoor dat je telkens een paar kilometer langer weet te rennen om uiteindelijk de marathon op je naam te schrijven.

Andere interessante artikelen

Go to Top