Eerste Hulp Bij Opvoeden

Gisteravond ving ik al zappende een glimp op van het populaire televisieprogramma “EHBO: Eerste Hulp Bij Opvoeden”. Het ging deze aflevering specifiek over kinderen die moeizaam eten. Een nachtmerrie voor iedere ouder, omdat het naast de gezondheid van je kind ook ten koste gaat van je eigen gemoedsrust.

Voor de problematiek rondom het moeizame eten definieerde supernanny Jo Frost 3 simpele doch effectieve maatregelen:

* Alleen de geserveerde maaltijd dient te worden gegeten (focus)
* Eet consequent aan tafel (structuur)
* Leg de nadruk niet teveel op het eten zelf (afleiding)

Alle bovengenoemde maatregelen vallen of staan met de consequentie van de leiding, in dit geval de ouders. Wanneer één van de ouders bezwijkt door de maatregelen te versoepelen – bijvoorbeeld door met het bord op schoot voor de televisie te gaan eten – doorbreekt hij/zij het aangeleerde patroon. Hierdoor wordt het kind in verwarring gebracht, waardoor hij/zij de volgende keer raar opkijkt als het ineens niet meer mag. En vervelend genoeg kun je dan weer helemaal van voren af aan beginnen.

Consequent handelen is één van de belangrijkste eigenschappen van een leider / manager, omdat medewerkers – net als de kinderen – behoefte hebben aan duidelijkheid. Het is dus belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft naar je personeel zonder daarbij de regie over je eigen agenda te verliezen. Denk hierbij aan goed gedrag, integriteit, vertrouwen, aandacht voor elkaar en tal van andere factoren die van essentieel belang zijn binnen een onderneming.

Zoals Jo Frost aangaf is het van belang dat de leiding een sterk collectief vormt. In het voorbeeld vormen de ouders het collectief, maar voor een voltallig managementteam (MT) geldt exact hetzelfde. Net als de ouders dient een MT volhardend te zijn in de gedefinieerde maatregelen. Daarnaast is het belangrijk om gelijke normen en waarden te hanteren om duidelijkheid te scheppen binnen de organisatie.

Dat ieder MT lid een eigen persoonlijkheid heeft is een feit. Dit mag echter geen excuus zijn om het collectief te ondermijnen. Het eigen belang moet naar mijn mening altijd ondergeschikt zijn aan het collectief.

Bepaal nu voor het komend kwartaal eens gezamenlijk een aantal maatregelen die je vanuit het MT wilt doorvoeren binnen je organisatie. Begin met een klein aantal maatregelen, want het is niet eenvoudig om alle individuen als een collectief te laten opereren. Je zult zien dat medewerkers vanzelf bepaalde voorbeelden gaan overnemen. Begin bijvoorbeeld met het MT eens structureel één uur eerder met werken, wellicht dat jullie binnen enkele dagen al verrast worden door een paar andere early birds.

Wouter Volkeri

Andere interessante artikelen

Eerste Hulp Bij Opvoeden

Gisteravond ving ik al zappende een glimp op van het populaire televisieprogramma “EHBO: Eerste Hulp Bij Opvoeden”. Het ging deze aflevering specifiek over kinderen die moeizaam eten. Een nachtmerrie voor iedere ouder, omdat het naast de gezondheid van je kind ook ten koste gaat van je eigen gemoedsrust.

Voor de problematiek rondom het moeizame eten definieerde supernanny Jo Frost 3 simpele doch effectieve maatregelen:

* Alleen de geserveerde maaltijd dient te worden gegeten (focus)
* Eet consequent aan tafel (structuur)
* Leg de nadruk niet teveel op het eten zelf (afleiding)

Alle bovengenoemde maatregelen vallen of staan met de consequentie van de leiding, in dit geval de ouders. Wanneer één van de ouders bezwijkt door de maatregelen te versoepelen – bijvoorbeeld door met het bord op schoot voor de televisie te gaan eten – doorbreekt hij/zij het aangeleerde patroon. Hierdoor wordt het kind in verwarring gebracht, waardoor hij/zij de volgende keer raar opkijkt als het ineens niet meer mag. En vervelend genoeg kun je dan weer helemaal van voren af aan beginnen.

Consequent handelen is één van de belangrijkste eigenschappen van een leider / manager, omdat medewerkers – net als de kinderen – behoefte hebben aan duidelijkheid. Het is dus belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft naar je personeel zonder daarbij de regie over je eigen agenda te verliezen. Denk hierbij aan goed gedrag, integriteit, vertrouwen, aandacht voor elkaar en tal van andere factoren die van essentieel belang zijn binnen een onderneming.

Zoals Jo Frost aangaf is het van belang dat de leiding een sterk collectief vormt. In het voorbeeld vormen de ouders het collectief, maar voor een voltallig managementteam (MT) geldt exact hetzelfde. Net als de ouders dient een MT volhardend te zijn in de gedefinieerde maatregelen. Daarnaast is het belangrijk om gelijke normen en waarden te hanteren om duidelijkheid te scheppen binnen de organisatie.

Dat ieder MT lid een eigen persoonlijkheid heeft is een feit. Dit mag echter geen excuus zijn om het collectief te ondermijnen. Het eigen belang moet naar mijn mening altijd ondergeschikt zijn aan het collectief.

Bepaal nu voor het komend kwartaal eens gezamenlijk een aantal maatregelen die je vanuit het MT wilt doorvoeren binnen je organisatie. Begin met een klein aantal maatregelen, want het is niet eenvoudig om alle individuen als een collectief te laten opereren. Je zult zien dat medewerkers vanzelf bepaalde voorbeelden gaan overnemen. Begin bijvoorbeeld met het MT eens structureel één uur eerder met werken, wellicht dat jullie binnen enkele dagen al verrast worden door een paar andere early birds.

Wouter Volkeri

Andere interessante artikelen

Go to Top