Voor mijn diensten heb ik mijn passie voor groei en ontwikkeling gecombineerd met mijn bedrijfskundige achtergrond en jarenlange ervaring binnen ICT- en technologiebedrijven. Omdat ik het vooral leuk vind om mensen zelf tot inzicht te laten komen staat het stellen van vragen centraal in al mijn diensten.

Ik begeleid bedrijven in het ontwikkelen van hun organisatie, teams en medewerkers en zorg dat er samenhang ontstaat op de werkvloer.

ORGANISATIEONTWIKKELING

MT begeleiding

Ik begeleid het management team van jouw bedrijf in het identificeren van de groeipijnen en maak de impact die het heeft op de medewerkers inzichtelijk. Dit doe ik op een coachende manier, waarbij ik door het stellen van de juiste vragen en het afnemen van praktische oefeningen het management zelf tot inzicht laat komen welke acties noodzakelijk zijn om op korte- en langetermijn uit te voeren. Door het aanreiken van theorieën, methodieken en instrumenten stel ik het management in staat om meer samenhang te creëren binnen het bedrijf, waardoor de verbondenheid en tevredenheid binnen het bedrijf zichtbaar toeneemt.

Heidagen

Ik faciliteer heidagen waarin ik als host zorg dat de hele dag vlekkeloos verloopt. Omdat ik het belangrijk vind dat na de heidag alle neuzen dezelfde kant op staan ben ik altijd van begin tot eind betrokken bij de heidag. Ik help in de voorbereidingen bij het uitdenken van het thema van de dag, het programma, de presentaties en de oefeningen. Tijdens de heidag praat ik het programma aan elkaar, stel ik scherpe vragen en houd iedereen bij de les. Met een standaard aanpak begeleid ik het managent team met het vormgeven van het programma.

Kwartaalthema’s

Ik begeleid en bedenk kwartaalthema’s om binnen jouw bedrijf een kwartaallang aandacht te vragen voor een specifiek thema. Hierdoor gaan alle neuzen dezelfde kant op staan, wat ten goede komt aan de focus en samenhang binnen jouw bedrijf. Met een standaard aanpak begeleid ik één van jouw eigen medewerkers tijdens het kwartaal en zorg ervoor dat het gehele bedrijf geinspireerd raakt.

Kritische Prestatie Indicatoren

Ik help het management bij het uitdenken van de juiste Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) gericht op het in balans krijgen van het bedrijf, zodat medewerkers beter met elkaar gaan samenwerken en zeker niet gaan tegenwerken. Met een standaard aanpak zorg ik voor het boven tafel krijgen van de juiste KPI’s. Door mijn jarenlange ervaring als Data & Analytics consultants kan ik eveneens helpen bij de vertaling naar de technische oplossing.

TEAMONTWIKKELING

Workshops

Ik faciliteer workshops om mensen beter met elkaar te laten samenwerken. Tijdens de workshops zorg ik dat de pijnpunten boven tafel komen en laat ik de mensen zelf met verbeterpunten komen. Met een standaard aanpak zorg ik voor een effectieve aansturing van de workshop, waardoor het proces ondergeschikt is aan het resultaat.

Training

Ik verzorg soft skill trainingen gericht op het beter samenwerken en communiceren tussen MT- leden, managers en/of teamleden. Na elke training hebben mensen meer begrip voor elkaars perspectief, waardoor men zijn of haar communicatiestijl hierop aan kan passen met een betere samenwerking als gevolg.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Coaching

Ik coach MT-leden, managers en medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Door het stellen van de juiste vragen geef ik mensen inzicht in hun eigen gedrag, onzekerheden en belemmeringen, waardoor ze anders gaan denken en acteren. Door de persoonlijke leerdoelen te koppelen aan de bedrijfsbehoefte zorg ik voor de juiste samenhang tussen persoonlijke – en bedrijfsgroei.

Mocht je eens met mij van gedachten willen wisselen neem dan contact op via het contactformulier.