Consultancy2020-11-29T18:53:19+00:00

Om de transitie naar een datagedreven organisatie succesvol te maken is het essentieel de veranderingen op het gebied van strategie, technologie en cultuur op het juiste moment samen te brengen.

Management consultancy

Het behelst nogal wat om een organisatie meer datagedreven te laten werken. Met mijn jarenlange ervaring weet ik precies wat er komt kijken bij een dergelijke transitie. Door mijn bedrijfskundige- en ICT achtergrond te combineren sla ik de brug tussen de organisatie en het ontwikkelteam.

Volwassenheidsmodel

Inmiddels heb ik alle rollen binnen het vakgebied Data & Analytics vervuld, zowel aan de strategische, technische en organisatorische kant. Ik weet dus precies wat er van iedere rol verwacht wordt in het team en kan hier de juiste begeleiding bij bieden.

Om niets uit het oog te verliezen maak ik gebruik van een volwassenheidsmodel bestaande uit 7 deelgebieden. Hierdoor is er aandacht voor alle stappen die nodig zijn voor de transitie naar de datagedreven organisatie.

Microsoft

Mijn technische ervaring richt zich hoofdzakelijk op Microsoft technologie, zowel on-premise als in de cloud. De afgelopen 3 jaar heb ik diverse teams begeleid in de transitie naar de cloud met services als Azure Data Lake, Azure SQL DB, Azure Databricks, Azure Analysis Services en Power BI.

Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem hier direct contact met mij op.

Woonkracht10

Het verhuren van ruim 11.000 woningen vergt een gestroomlijnd proces. Om dit proces zo optimaal mogelijk in te richten is inzicht vereist in de informatiestromen die hier parallel aanlopen. De implementatie van een data platform zorgde voor nieuwe inzichten om het proces te optimaliseren mede door de nieuwe mogelijkheden om gegevens uit verschillende applicaties met elkaar te combineren.

Lees verder

Artikelen over Data & Analytics

Go to Top