Van eilanddenken naar procesdenken

Berend loopt zijn afdeling op waar zijn oog direct valt [...]