Over mij

Het vertalen van de bedrijfsvisie, -strategie, -doelen en -ambities naar effectieve stuurinformatie is mijn grootste passie. Ik geloof erin dat mensen maximaal presteren wanneer zij 1) een concreet, persoonlijk doel voor ogen hebben en 2) zicht hebben op de bijdrage die hun prestaties leveren aan het collectieve doel (bijv. het afdelings- en bedrijfsdoel).

Mijn hoofddoel is dan ook om mensen effectiever te laten werken om zowel het bedrijfsresultaat als de -groei positief te beïnvloeden. Door persoonlijke doelstellingen uit te lijnen met afdelings- en bedrijfsdoelstellingen streef ik naar de juiste balans binnen het bedrijf waarin alle neuzen dezelfde kant op staan.

Ik geloof erin dat je beter de juiste dingen verkeerd kan doen als de verkeerde dingen juist. Vandaar dat ik met een goede informatievoorziening mensen wil voorzien van kaders, zodat men altijd met de juiste dingen bezig is. Door met bepaalde technieken – bijvoorbeeld benchmarking – mensen ook inzicht te geven in de gewenste koers streef ik ernaar dat men de juiste dingen juist doet. Belangrijk hierbij is dat mijn inziens de nadruk moet liggen op het ‘stimuleren’ en niet op het ‘afrekenen’ van een individu.

Mijn voornaamste kernwaarde is: groei. Naast het leveren van een positieve bijdrage aan de bedrijfsgroei werk ik met mijn leergierige karakter altijd aan mijn persoonlijke groei. Ook probeer ik mensen in mijn directe omgeving te laten groeien door mijn kennis intensief te delen.

Wouter Volkeri